История

Ревизия Маркер за дата и час Автор Съобщение в лог-файл
64df40... октомври 10, 2013, 23:16 (Etc/UTC) None None
7a7de2... януари 17, 2012, 13:43 (Etc/UTC) OKFN REST API: Update object passengerrailtransportationenergyuseghgemissions
147566... декември 15, 2011, 19:10 (Etc/UTC) OKFN REST API: Create object passengerrailtransportationenergyuseghgemissions