История

Ревизия Маркер за дата и час Автор Съобщение в лог-файл
dd63e9... юли 30, 2016, 07:52 (Etc/UTC) Tim L REST API: Update object rkb-explorer-dblp
91ed47... юли 30, 2016, 07:30 (Etc/UTC) Tim L REST API: Update object rkb-explorer-dblp
4c426b... октомври 10, 2013, 23:27 (Etc/UTC) None None
810a32... юли 4, 2012, 21:29 (Etc/UTC) Hugh Glaser Added RDF Dump
b879a3... август 15, 2011, 16:39 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object rkb-explorer-dblp
87d6c5... август 7, 2011, 20:59 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object rkb-explorer-dblp
27600d... юли 24, 2011, 11:51 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object rkb-explorer-dblp
1f0839... юли 19, 2011, 00:16 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object rkb-explorer-dblp
c3f1c0... юли 18, 2011, 23:59 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object rkb-explorer-dblp
2610f1... юли 18, 2011, 23:05 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object rkb-explorer-dblp
4ddc94... октомври 6, 2010, 22:06 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
6350ff... септември 30, 2010, 20:06 (Etc/UTC) 10.227.3.101 fixed sparql endpoint url
180eb0... септември 27, 2010, 18:08 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
7f5dea... септември 27, 2010, 17:56 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
8849ed... септември 27, 2010, 17:33 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
98367e... септември 27, 2010, 14:37 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
ed6e6e... септември 27, 2010, 10:43 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
e97100... септември 26, 2010, 21:59 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
e0008c... септември 9, 2010, 21:47 (Etc/UTC) Richard Cyganiak (old)
47b8f5... септември 9, 2010, 18:47 (Etc/UTC) Hugh Glaser
1c4d9e... август 25, 2010, 14:08 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73
545902... август 25, 2010, 14:06 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
30806a... август 25, 2010, 14:05 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
a49d15... август 25, 2010, 13:45 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73
d320b1... август 24, 2010, 11:14 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
6c4431... август 24, 2010, 10:18 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
0dce9c... август 23, 2010, 13:31 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73
e72ba1... август 23, 2010, 13:24 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Create object rkb-explorer-4