Luxembourgish Communes Postal Addresses

Postal addresses of all the 116 communes in the Grand-Duchy of Luxembourg

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Sven Clement
Версия 1.0
Last Updated октомври 10, 2013, 22:26
Създаден юли 12, 2011, 15:22
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus