Ревизия: 13604581-5b92-4aaa-8acf-cea9c14e4be9

Автор: www.ckan.net

Маркер за дата и час: април 30, 2012, 01:11 (UTC)

Съобщение в лог-файл:

REST API: Update object

Промени

Набори от данни

Етикети на набори от данни

Групи