Ревизия: 15c1f205-0282-4859-b517-3130efcbb3af

Автор: Anja Jentzsch

Маркер за дата и час: юли 22, 2011, 14:25 (UTC)

Съобщение в лог-файл:

REST API: Update object agrovoc-skos

Промени

Набори от данни

Етикети на набори от данни

Групи