Ревизия: 1b70b14b-cda8-4219-9f62-458c267eddb9

Автор: www.ckan.net

Маркер за дата и час: май 17, 2012, 18:45 (UTC)

Съобщение в лог-файл:

REST API: Update object

Промени

Набори от данни

Етикети на набори от данни

Групи