Ревизия: 2cc57c98-5dbc-4787-87f6-c463c73be6e1

Автор: www.ckan.net

Маркер за дата и час: август 7, 2012, 10:34 (Etc/UTC)

Съобщение в лог-файл:

REST API: Update object Oregon Contracts, FY10

Промени

Набори от данни

Етикети на набори от данни

Групи