Ревизия: 66e5dce1-8421-4ac1-a645-a70af75e361c

Автор: OKFN

Маркер за дата и час: декември 15, 2011, 19:02 (UTC)

Съобщение в лог-файл:

REST API: Create object carenergyuseghgemissionsbyregion

Промени

Набори от данни

Етикети на набори от данни

Групи