Ревизия: 6abfcde7-cf61-4ffe-a14f-b2954292b4e0

Автор: www.ckan.net

Маркер за дата и час: август 21, 2012, 22:10 (Etc/UTC)

Съобщение в лог-файл:

REST API: Update object State of California Revenues, 1950-51 to 2011-12

Промени

Набори от данни

Етикети на набори от данни

Групи