Ревизия: 7e7fc68b-8097-4d95-9d68-45d0217c58c8

Автор: Anja Jentzsch

Маркер за дата и час: септември 6, 2011, 15:31 (UTC)

Съобщение в лог-файл:

REST API: Update object geowordnet

Промени

Набори от данни

Етикети на набори от данни

Групи