Ревизия: a1ab1e0d-ddbc-409f-bbd0-3302ca25964a

Автор: Uwe Reh

Маркер за дата и час: май 2, 2012, 08:24 (Etc/UTC)

Съобщение в лог-файл:

Changed outdated URL for HeBIS, to a more persistent one

Промени

Набори от данни

Етикети на набори от данни

Групи