Ревизия: c3e6f0d8-c87e-40f8-a13a-0965318eaf72

Автор: OKFN

Маркер за дата и час: януари 17, 2012, 13:39 (Etc/UTC)

Съобщение в лог-файл:

REST API: Update object geogratisgcdb_v100

Промени

Набори от данни

Етикети на набори от данни

Групи