Ревизия: c711d17b-b010-42ac-afac-7c401397e97b

Автор: www.ckan.net

Маркер за дата и час: април 25, 2012, 16:15 (Etc/UTC)

Съобщение в лог-файл:

REST API: Update object

Промени

Набори от данни

Етикети на набори от данни

Групи