Ревизия: d90d1979-b59e-4dfa-8998-400114eaf6ea

Автор: www.ckan.net

Маркер за дата и час: април 24, 2012, 02:47 (UTC)

Съобщение в лог-файл:

REST API: Update object

Промени

Набори от данни

Етикети на набори от данни

Групи