Ревизия: e2f7abc7-d841-4bfe-a356-ca92edaf9667

Автор: www.ckan.net

Маркер за дата и час: май 25, 2012, 18:27 (Etc/UTC)

Съобщение в лог-файл:

REST API: Update object Example URI

Промени

Набори от данни

Етикети на набори от данни

Групи