История на ревизии

Ревизия Маркер за дата и час Автор Обект Съобщение в лог-файл
11aa45... септември 29, 2016, 21:13 (Etc/UTC) Jordan Bates Encuesta Intercensal 2015 PERSONA CSV Descubriendo Personas Invisibles
38d012... септември 29, 2016, 21:11 (Etc/UTC) Jordan Bates Encuesta Intercensal 2015 PERSONA CSV Descubriendo Personas Invisibles
538832... септември 29, 2016, 20:11 (Etc/UTC) Daniel Fowler Descubriendo Personas Invisibles REST API: Create member object
660b5b... септември 29, 2016, 20:11 (Etc/UTC) Daniel Fowler Descubriendo Personas Invisibles REST API: Create member object
1a38ec... септември 29, 2016, 20:11 (Etc/UTC) Daniel Fowler Descubriendo Personas Invisibles REST API: Create object dpi
09f167... септември 29, 2016, 12:38 (Etc/UTC) mofeed hassan USPTO Patent data
6eac13... септември 29, 2016, 12:37 (Etc/UTC) mofeed hassan USPTO Patent data
03221b... септември 29, 2016, 12:32 (Etc/UTC) mofeed hassan REST API: Update object linked-uspto-patent-data
0afbc0... септември 29, 2016, 12:30 (Etc/UTC) mofeed hassan USPTO Patent data REST API: Update object linked-uspto-patent-data
66fdea... септември 29, 2016, 12:26 (Etc/UTC) mofeed hassan USPTO Patent data REST API: Update object linked-uspto-patent-data
9f9647... септември 29, 2016, 06:35 (Etc/UTC) mary-burton-9580 REST API: Update object herefordshire-co2-emissions-kt-co2-by-sector-2005-2013
b079a2... септември 29, 2016, 06:34 (Etc/UTC) mary-burton-9580 Herefordshire CO2 Emissions (kt CO2) 2005 -2013 REST API: Update object herefordshire-co2-emissions-kt-co2-by-sector-2005-2013
52403d... септември 29, 2016, 06:14 (Etc/UTC) mary-burton-9580 Herefordshire CO2 Emissions (kt CO2) 2005 -2013 REST API: Update object herefordshire-co2-emissions-kt-co2-by-sector-2005-2013
4d17a9... септември 29, 2016, 06:12 (Etc/UTC) mary-burton-9580 Herefordshire CO2 Emissions (kt CO2) 2005 -2013 REST API: Update object herefordshire-co2-emissions-kt-co2-by-sector-2005-2013
d5b7d4... септември 29, 2016, 06:12 (Etc/UTC) mary-burton-9580 Herefordshire CO2 Emissions (kt CO2) 2005 -2013 REST API: Update object herefordshire-co2-emissions-kt-co2-by-sector-2005-2013
101c91... септември 29, 2016, 06:12 (Etc/UTC) mary-burton-9580 Herefordshire CO2 Emissions (kt CO2) 2005 -2013 REST API: Update object herefordshire-co2-emissions-kt-co2-by-sector-2005-2013
34327f... септември 29, 2016, 06:09 (Etc/UTC) mary-burton-9580 Herefordshire CO2 Emissions (kt CO2) 2005 -2013
5a8dea... септември 28, 2016, 16:13 (Etc/UTC) mofeed hassan USPTO Patent data REST API: Update object linked-uspto-patent-data
46f863... септември 28, 2016, 16:10 (Etc/UTC) mofeed hassan USPTO Patent data REST API: Update object linked-uspto-patent-data
d3187b... септември 28, 2016, 15:50 (Etc/UTC) mofeed hassan USPTO Patent data REST API: Update object linked-uspto-patent-data