История на ревизии

Ревизия Маркер за дата и час Автор Обект Съобщение в лог-файл
8df9fc... април 23, 2017, 20:57 (Etc/UTC) ling shi NorwegianSoE REST API: Update object norwegiansoe
b098b5... април 23, 2017, 20:57 (Etc/UTC) ling shi REST API: Update object norwegiansoe
ae6396... април 23, 2017, 20:56 (Etc/UTC) ling shi NorwegianSoE REST API: Update object norwegiansoe
b6eb1e... април 21, 2017, 11:36 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
7a9be0... април 21, 2017, 11:35 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
fb0f3a... април 21, 2017, 11:34 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
7a2c9b... април 21, 2017, 11:33 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
563515... април 21, 2017, 11:29 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
e14728... април 21, 2017, 11:26 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
afb0d3... април 21, 2017, 11:24 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
126553... април 21, 2017, 11:20 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
0978a6... април 21, 2017, 11:19 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
5b7ae6... април 21, 2017, 11:19 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF Ontology Engineering Group (UPM) REST API: actualización de objeto termcat-rdf
429e72... април 21, 2017, 11:17 (Etc/UTC) Julia Bosque
63674f... април 21, 2017, 11:16 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF Ontology Engineering Group (UPM)
ff0ac3... април 21, 2017, 10:51 (Etc/UTC) Julia Bosque Terminesp RDF REST API: actualización de objeto terminesp-rdf
f3da80... април 21, 2017, 06:11 (Etc/UTC) XIIlab keris REST API: Delete Package: keris
afce70... април 21, 2017, 06:10 (Etc/UTC) XIIlab keris REST API: Update object keris
a82498... април 21, 2017, 06:10 (Etc/UTC) XIIlab keris REST API: Update object keris
cb1262... април 21, 2017, 06:10 (Etc/UTC) XIIlab keris REST API: Update object keris