История на ревизии

Ревизия Маркер за дата и час Автор Обект Съобщение в лог-файл
7edb62... ноември 26, 2015, 13:23 Daniel Fowler OpenData Serbia REST API: Create member object
77af4b... ноември 26, 2015, 13:23 Daniel Fowler REST API: Create member object
0738a6... ноември 26, 2015, 13:23 Daniel Fowler OpenData Serbia
3f50a7... ноември 26, 2015, 13:20 Daniel Fowler FrameBase REST API: Create member object
fb59d9... ноември 26, 2015, 13:19 Daniel Fowler REST API: Create member object
50582a... ноември 26, 2015, 13:19 Daniel Fowler FrameBase
891489... ноември 26, 2015, 13:06 Mohamed Sherif JRC-Names
12429c... ноември 26, 2015, 13:04 Ivan Ermilov AKSW REST API: Create member object
5d3be9... ноември 26, 2015, 13:03 Ivan Ermilov REST API: Create member object
1dd7bf... ноември 25, 2015, 18:44 J. Albert Bowden II Amtrak Stations REST API: Update object amtrak-stations
ba720b... ноември 25, 2015, 18:44 J. Albert Bowden II Amtrak Stations OpenData StackExchange REST API: Update object amtrak-stations
9ac90a... ноември 25, 2015, 18:41 J. Albert Bowden II Amtrak Stations OpenData StackExchange
7d9df9... ноември 25, 2015, 16:54 merunga datos imaginarios REST API: actualización de objeto datos-imaginarios
e8267a... ноември 25, 2015, 16:53 merunga datos imaginarios REST API: actualización de objeto datos-imaginarios
4dec9d... ноември 25, 2015, 16:52 merunga datos imaginarios REST API: actualización de objeto datos-imaginarios
f0fde9... ноември 25, 2015, 16:51 merunga datos imaginarios escuelab
e0856b... ноември 25, 2015, 13:40 David Przybilla
42176a... ноември 25, 2015, 13:39 David Przybilla Idio
f4fa36... ноември 25, 2015, 13:39 David Przybilla Idio
8352df... ноември 25, 2015, 13:38 David Przybilla Idio