История на ревизии

Ревизия Маркер за дата и час Автор Обект Съобщение в лог-файл
ae2eaa... август 27, 2016, 04:04 (Etc/UTC) Lu Zeng ChineseSymptomNameRecognition
c72ccd... август 26, 2016, 23:05 (Etc/UTC) Milos Jovanovik Global Brand-Name Drug Data REST API: Update object loddw
625931... август 26, 2016, 13:57 (Etc/UTC) Andreiwid Correa opennessbrazil2014 REST API: Update object opennessbrazil2014
113c07... август 26, 2016, 13:57 (Etc/UTC) Andreiwid Correa opennessbrazil2014 REST API: Update object opennessbrazil2014
3f0549... август 26, 2016, 13:56 (Etc/UTC) Andreiwid Correa opennessbrazil2014 REST API: Update object opennessbrazil2014
7c887e... август 26, 2016, 13:55 (Etc/UTC) Andreiwid Correa opennessbrazil2014 OGD USP Brazil
346714... август 26, 2016, 05:58 (Etc/UTC) Lu Zeng ChineseSymptomNameRecognition
be05bb... август 25, 2016, 16:16 (Etc/UTC) Milos Jovanovik Global Brand-Name Drug Data
e7ec84... август 25, 2016, 16:13 (Etc/UTC) Milos Jovanovik Global Brand-Name Drug Data REST API: Update object loddw
41e725... август 25, 2016, 16:13 (Etc/UTC) Milos Jovanovik Global Brand-Name Drug Data REST API: Update object loddw
85bb58... август 25, 2016, 16:12 (Etc/UTC) Milos Jovanovik Global Brand-Name Drug Data REST API: Update object loddw
da0a1e... август 25, 2016, 15:24 (Etc/UTC) Lu Zeng ChineseSymptomNameRecognition
755c0c... август 25, 2016, 15:22 (Etc/UTC) Lu Zeng ChineseSymptomNameRecognition REST API: Update object chinesesymptomnamesrecognition
b8e8b1... август 25, 2016, 15:21 (Etc/UTC) Lu Zeng ChineseSymptomNameRecognition REST API: Update object chinesesymptomnamesrecognition
b41bc7... август 25, 2016, 14:56 (Etc/UTC) Lu Zeng ChineseSymptomNameRecognition
c597b0... август 25, 2016, 14:52 (Etc/UTC) Lu Zeng ChineseSymptomNameRecognition
ad0170... август 25, 2016, 14:38 (Etc/UTC) Lu Zeng ChineseSymptomNameRecognition
97655f... август 25, 2016, 13:50 (Etc/UTC) Lu Zeng ChineseSymptomNameRecognition REST API: Update object chinesesymptomnamesrecognition
b6f07a... август 25, 2016, 09:11 (Etc/UTC) Lu Zeng ChineseSymptomNameRecognition REST API: Update object chinesesymptomnamesrecognition
44c546... август 25, 2016, 09:11 (Etc/UTC) Lu Zeng ChineseSymptomNameRecognition REST API: Update object chinesesymptomnamesrecognition