История на ревизии

Ревизия Маркер за дата и час Автор Обект Съобщение в лог-файл
0f227a... април 21, 2017, 06:09 (Etc/UTC) XIIlab keris XIIlab
2ff66b... април 21, 2017, 05:53 (Etc/UTC) XIIlab REST API: Delete Package: test-test
ee702d... април 21, 2017, 05:53 (Etc/UTC) XIIlab test REST API: Delete Package: test-test
1ccf8c... април 21, 2017, 05:53 (Etc/UTC) XIIlab test REST API: Update object test-test
940bff... април 21, 2017, 05:53 (Etc/UTC) XIIlab test REST API: Update object test-test
66f283... април 21, 2017, 05:53 (Etc/UTC) XIIlab test REST API: Update object test-test
99b96c... април 21, 2017, 05:52 (Etc/UTC) XIIlab test XIIlab
797e66... април 21, 2017, 02:47 (Etc/UTC) XIIlab test REST API: Delete Package: test23
4c8e03... април 21, 2017, 02:47 (Etc/UTC) XIIlab test
6921a0... април 21, 2017, 02:46 (Etc/UTC) XIIlab test
e59e53... април 21, 2017, 02:46 (Etc/UTC) XIIlab test REST API: Update object test23
c82306... април 21, 2017, 02:46 (Etc/UTC) XIIlab test REST API: Update object test23
799314... април 21, 2017, 02:45 (Etc/UTC) XIIlab test XIIlab
845af0... април 21, 2017, 02:43 (Etc/UTC) XIIlab Predicting wholesale imports by region of corn REST API: Update object predicting-wholesale-imports-by-region-of-corn
a9f4ec... април 21, 2017, 02:42 (Etc/UTC) XIIlab Predicting wholesale imports by region of corn REST API: Update object predicting-wholesale-imports-by-region-of-corn
b73b81... април 21, 2017, 02:41 (Etc/UTC) XIIlab Predicting wholesale imports by region of corn REST API: Update object predicting-wholesale-imports-by-region-of-corn
39a525... април 21, 2017, 00:50 (Etc/UTC) XIIlab
3e14ef... април 21, 2017, 00:50 (Etc/UTC) XIIlab Predicting wholesale imports by region of corn
883456... април 21, 2017, 00:49 (Etc/UTC) XIIlab Predicting wholesale imports by region of onion
464184... април 21, 2017, 00:49 (Etc/UTC) XIIlab Predicting wholesale imports by region of onion