История на ревизии

Ревизия Маркер за дата и час Автор Обект Съобщение в лог-файл
5835c7... юни 21, 2017, 19:26 (Etc/UTC) Omar Isbaitan Arabic Roots
563751... юни 21, 2017, 19:24 (Etc/UTC) Omar Isbaitan Arabic Roots REST API: Update object arabicroots
197632... юни 21, 2017, 19:04 (Etc/UTC) Omar Isbaitan Arabic Roots REST API: Update object arabicroots
4b9685... юни 21, 2017, 19:04 (Etc/UTC) Omar Isbaitan Arabic Roots REST API: Update object arabicroots
402c86... юни 21, 2017, 19:04 (Etc/UTC) Omar Isbaitan Arabic Roots ArabiCCC REST API: Update object arabicroots
9d471c... юни 21, 2017, 19:02 (Etc/UTC) Omar Isbaitan Arabic Roots ArabiCCC
cc79f7... юни 21, 2017, 15:41 (Etc/UTC) Riccardo Albertoni ThIST
2456d3... юни 21, 2017, 11:34 (Etc/UTC) Marco Cornolti SMAPH Datasets Acube Lab (University of Pisa)
a5839c... юни 21, 2017, 10:20 (Etc/UTC) Marco Cornolti Acube Lab (University of Pisa)
c4a260... юни 21, 2017, 10:20 (Etc/UTC) Marco Cornolti Acube Lab (University of Pisa)
1d39bc... юни 21, 2017, 10:08 (Etc/UTC) Qi Wang ChineseSymptomNameRecognition REST API: Update object chinesesymptomnamerecognition
249e1a... юни 21, 2017, 09:54 (Etc/UTC) Daniel Fowler Associations REST API: Create member object
a45f54... юни 21, 2017, 09:54 (Etc/UTC) Daniel Fowler Associations REST API: Create member object
5ced39... юни 21, 2017, 09:54 (Etc/UTC) Daniel Fowler Associations REST API: Create object associations
6b931c... юни 21, 2017, 09:53 (Etc/UTC) Daniel Fowler SNAP:DRGN REST API: Create member object
16116f... юни 21, 2017, 09:53 (Etc/UTC) Daniel Fowler SNAP:DRGN REST API: Create member object
584caf... юни 21, 2017, 09:53 (Etc/UTC) Daniel Fowler SNAP:DRGN REST API: Create object snapdrgn
2c0a00... юни 21, 2017, 09:53 (Etc/UTC) Daniel Fowler Acube Lab (University of Pisa) REST API: Create member object
543db8... юни 21, 2017, 09:53 (Etc/UTC) Daniel Fowler Acube Lab (University of Pisa) REST API: Create member object
7df705... юни 21, 2017, 09:53 (Etc/UTC) Daniel Fowler Acube Lab (University of Pisa) REST API: Create object acube-lab