История на ревизии

Ревизия Маркер за дата и час Автор Обект Съобщение в лог-файл
cc6983... октомври 25, 2016, 09:48 (Etc/UTC) Adrià Mercader List of continent codes REST API: Update object continent-codes
faf443... октомври 25, 2016, 09:42 (Etc/UTC) Adrià Mercader Test tartan 1 REST API: Update object test-tartan-1
955375... октомври 25, 2016, 09:42 (Etc/UTC) Adrià Mercader Test tartan 1 REST API: Update object test-tartan-1
6d14f5... октомври 25, 2016, 09:15 (Etc/UTC) Adrià Mercader Test tartan 2
79be26... октомври 25, 2016, 09:15 (Etc/UTC) Adrià Mercader Test tartan 2 REST API: Update object test-tartan-2
974580... октомври 25, 2016, 09:15 (Etc/UTC) Adrià Mercader Test tartan 2 REST API: Update object test-tartan-2
df072b... октомври 25, 2016, 09:15 (Etc/UTC) Adrià Mercader Test tartan 2 OKF test REST API: Update object test-tartan-2
39378d... октомври 25, 2016, 09:14 (Etc/UTC) Adrià Mercader Test tartan 2 OKF test
536fec... октомври 25, 2016, 09:10 (Etc/UTC) Levko Kravets test #222 REST API: Update object test-222
16373f... октомври 25, 2016, 09:10 (Etc/UTC) Levko Kravets test #222 REST API: Update object test-222
e89664... октомври 25, 2016, 09:10 (Etc/UTC) Levko Kravets test #222 REST API: Update object test-222
110994... октомври 25, 2016, 09:09 (Etc/UTC) Adrià Mercader Test tartan 1 REST API: Update object test-tartan-1
b8ef55... октомври 25, 2016, 09:09 (Etc/UTC) Adrià Mercader Test tartan 1 REST API: Update object test-tartan-1
da0287... октомври 25, 2016, 09:09 (Etc/UTC) Adrià Mercader Test tartan 1 OKF test REST API: Update object test-tartan-1
d79224... октомври 25, 2016, 09:09 (Etc/UTC) Adrià Mercader Test tartan 1 OKF test
bbd48d... октомври 25, 2016, 09:08 (Etc/UTC) Levko Kravets test #222 REST API: Update object test-222
fa87ee... октомври 25, 2016, 09:08 (Etc/UTC) Levko Kravets test #222 REST API: Update object test-222
cfb379... октомври 25, 2016, 09:08 (Etc/UTC) Levko Kravets test #222 REST API: Update object test-222
e08049... октомври 25, 2016, 09:08 (Etc/UTC) Levko Kravets test #222 REST API: Update object test-222
2748f3... октомври 25, 2016, 09:04 (Etc/UTC) Levko Kravets test #222 REST API: Update object test-222