История на ревизии

Ревизия Маркер за дата и час Автор Обект Съобщение в лог-файл
1fb213... февруари 24, 2017, 01:28 (Etc/UTC) ZhuWuXin test REST API: Update object zwx
91f8ec... февруари 24, 2017, 01:28 (Etc/UTC) ZhuWuXin test Shanghai Library
a80beb... февруари 23, 2017, 15:56 (Etc/UTC) Giuseppe Zileni OpenBUS REST API: Update object openbus
707788... февруари 23, 2017, 15:56 (Etc/UTC) Giuseppe Zileni OpenBUS REST API: Update object openbus
350541... февруари 23, 2017, 14:52 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
b183f4... февруари 23, 2017, 14:50 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
3564d1... февруари 23, 2017, 14:43 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
d107e2... февруари 23, 2017, 14:42 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
0120d2... февруари 23, 2017, 14:41 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
79616a... февруари 23, 2017, 14:35 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
64b9b5... февруари 23, 2017, 14:34 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
39dab0... февруари 23, 2017, 14:34 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
bdae97... февруари 23, 2017, 14:34 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
a6a35b... февруари 23, 2017, 14:29 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
47b5cd... февруари 23, 2017, 14:28 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
c6dfda... февруари 23, 2017, 14:28 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
48dfaf... февруари 23, 2017, 14:21 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
f0ed55... февруари 23, 2017, 14:19 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
2e3b0b... февруари 23, 2017, 14:12 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
37912d... февруари 23, 2017, 14:07 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4