История на ревизии

Ревизия Маркер за дата и час Автор Обект Съобщение в лог-файл
91760e... август 17, 2016, 17:13 (Etc/UTC) Logements insalubres Montréal Arrondissements - Statistiques REST API: Update object arrondissements-statistiques
d2815c... август 17, 2016, 17:13 (Etc/UTC) Logements insalubres Montréal Arrondissements - Statistiques API REST : mise à jour de l'objet arrondissements-statistiques
a3b466... август 17, 2016, 17:07 (Etc/UTC) Logements insalubres Montréal Arrondissements - Statistiques REST API: Update object arrondissements-statistiques
49346a... август 17, 2016, 17:07 (Etc/UTC) Logements insalubres Montréal Arrondissements - Statistiques REST API: Update object arrondissements-statistiques
1832c6... август 17, 2016, 17:07 (Etc/UTC) Logements insalubres Montréal Arrondissements - Statistiques REST API: Update object arrondissements-statistiques
b06a62... август 17, 2016, 17:06 (Etc/UTC) Logements insalubres Montréal Arrondissements - Statistiques API REST : mise à jour de l'objet arrondissements-statistiques
b26986... август 17, 2016, 17:00 (Etc/UTC) Logements insalubres Montréal Arrondissements - Statistiques API REST : mise à jour de l'objet arrondissements-statistiques
1383da... август 17, 2016, 17:00 (Etc/UTC) Logements insalubres Montréal Arrondissements - Statistiques REST API: Update object arrondissements-statistiques
1fbffa... август 17, 2016, 17:00 (Etc/UTC) Logements insalubres Montréal Arrondissements - Statistiques REST API: Update object arrondissements-statistiques
214470... август 17, 2016, 17:00 (Etc/UTC) Logements insalubres Montréal Arrondissements - Statistiques REST API: Update object arrondissements-statistiques
ed535b... август 17, 2016, 17:00 (Etc/UTC) Logements insalubres Montréal Arrondissements - Statistiques API REST : mise à jour de l'objet arrondissements-statistiques
acaaeb... август 17, 2016, 17:00 (Etc/UTC) Logements insalubres Montréal Arrondissements - Statistiques API REST : mise à jour de l'objet arrondissements-statistiques
0aaf44... август 17, 2016, 16:59 (Etc/UTC) Logements insalubres Montréal Arrondissements - Statistiques Logements insalubres Montréal
471b1a... август 17, 2016, 10:29 (Etc/UTC) samleon DRC Timber Trade Tracker Data REST API: Update object drc-timber-tracker-data
2d738c... август 17, 2016, 10:29 (Etc/UTC) samleon DRC Timber Trade Tracker Data REST API: Update object drc-timber-tracker-data
42130e... август 17, 2016, 10:27 (Etc/UTC) samleon DRC Timber Trade Tracker Data REST API: Update object drc-timber-tracker-data
b1183d... август 17, 2016, 10:27 (Etc/UTC) samleon DRC Timber Trade Tracker Data REST API: Update object drc-timber-tracker-data
bbb769... август 17, 2016, 10:27 (Etc/UTC) samleon DRC Timber Trade Tracker Data REST API: Update object drc-timber-tracker-data
32caec... август 17, 2016, 10:26 (Etc/UTC) samleon DRC Timber Trade Tracker Data REST API: Update object drc-timber-tracker-data
e7dbc0... август 17, 2016, 10:24 (Etc/UTC) samleon DRC Timber Trade Tracker Data REST API: Update object drc-timber-tracker-data