История на ревизии

Ревизия Маркер за дата и час Автор Обект Съобщение в лог-файл
e0856b... ноември 25, 2015, 13:40 David Przybilla
42176a... ноември 25, 2015, 13:39 David Przybilla Idio
f4fa36... ноември 25, 2015, 13:39 David Przybilla Idio
8352df... ноември 25, 2015, 13:38 David Przybilla Idio
9cad04... ноември 25, 2015, 13:37 David Przybilla Idio
5868e5... ноември 25, 2015, 12:26 Daniel Fowler Idio REST API: Create member object
62fab1... ноември 25, 2015, 12:26 Daniel Fowler REST API: Create member object
57f82a... ноември 25, 2015, 12:26 Daniel Fowler Idio
c6853d... ноември 24, 2015, 15:50 Nuria Queralt Rosinach Nanopubs extracted from DisGeNET v2.1.0.0
128324... ноември 24, 2015, 15:47 Nuria Queralt Rosinach Nanopubs extracted from DisGeNET v3.0.0.0 IBI Group Nanopublications
50f541... ноември 24, 2015, 15:07 Tobias Kuhn Nanopublications REST API: Create member object
4c74b0... ноември 24, 2015, 14:52 Nuria Queralt Rosinach Nanopubs extracted from DisGeNET v3.0.0.0 REST API: Update object disgenet-v3-0-0-0-nanopubs
eb7369... ноември 24, 2015, 14:51 Nuria Queralt Rosinach Nanopubs extracted from DisGeNET v3.0.0.0 REST API: Update object disgenet-v3-0-0-0-nanopubs
d225c3... ноември 24, 2015, 14:51 Nuria Queralt Rosinach Nanopubs extracted from DisGeNET v3.0.0.0
c5a43b... ноември 24, 2015, 14:50 Nuria Queralt Rosinach Nanopubs extracted from DisGeNET v3.0.0.0
9f8ec9... ноември 24, 2015, 14:45 Nuria Queralt Rosinach Nanopubs extracted from DisGeNET v3.0.0.0
cc66ff... ноември 24, 2015, 14:42 Nuria Queralt Rosinach Nanopubs extracted from DisGeNET v3.0.0.0 REST API: Update object disgenet-v3-0-0-0-nanopubs
7c64df... ноември 24, 2015, 14:42 Nuria Queralt Rosinach Nanopubs extracted from DisGeNET v3.0.0.0 REST API: Update object disgenet-v3-0-0-0-nanopubs
888c25... ноември 24, 2015, 14:41 Nuria Queralt Rosinach Nanopubs extracted from DisGeNET v3.0.0.0 REST API: Update object disgenet-v3-0-0-0-nanopubs
341ac5... ноември 24, 2015, 14:38 Nuria Queralt Rosinach Nanopubs extracted from DisGeNET v3.0.0.0 REST API: Update object disgenet-v3-0-0-0-nanopubs