История на ревизии

Ревизия Маркер за дата и час Автор Обект Съобщение в лог-файл
e0d67f... май 1, 2016, 19:08 Daniel Fowler scholarlydata.org REST API: Create member object
b10a2d... май 1, 2016, 19:08 Daniel Fowler scholarlydata.org REST API: Create member object
1b01e5... май 1, 2016, 19:08 Daniel Fowler scholarlydata.org REST API: Create object scholarlydata
bd4955... май 1, 2016, 11:30 Peb Aryan Linked Data Lab
e8fc21... май 1, 2016, 11:29 Peb Aryan Linked Data Lab
a6d29e... май 1, 2016, 10:19 Paolo Pareti The Web of Know-How: Human Activities and Instructions
4700ba... май 1, 2016, 10:18 Paolo Pareti The Web of Know-How: Human Activities and Instructions
54a05f... май 1, 2016, 10:17 Paolo Pareti The Web of Know-How: Human Activities and Instructions
915142... април 30, 2016, 20:07 Ivan Ermilov LODStats REST API: Update object lodstats
2f47b8... април 30, 2016, 19:32 Ivan Ermilov LODStats REST API: Update object lodstats
cfa52e... април 30, 2016, 18:04 Ivan Ermilov LODStats REST API: Update object lodstats
286408... април 30, 2016, 18:03 Ivan Ermilov LODStats REST API: Update object lodstats
f74654... април 30, 2016, 18:03 Ivan Ermilov LODStats REST API: Update object lodstats
557bea... април 30, 2016, 18:02 Ivan Ermilov LODStats REST API: Update object lodstats
ebf5e6... април 30, 2016, 18:01 Ivan Ermilov LODStats REST API: Update object lodstats
f27969... април 30, 2016, 18:01 Ivan Ermilov LODStats REST API: Update object lodstats
a20344... април 30, 2016, 17:02 Ba Lam Do statspace REST API: Update object statspace
4086ee... април 30, 2016, 17:02 Ba Lam Do statspace REST API: Update object statspace
de0484... април 30, 2016, 17:02 Ba Lam Do REST API: Update object statspace
efdeb6... април 30, 2016, 16:59 Ba Lam Do statspace Linked Data Lab