История на ревизии

Ревизия Маркер за дата и час Автор Обект Съобщение в лог-файл
7f9d9c... февруари 10, 2016, 11:57 Daniel Fowler Apps Innovations Services REST API: Create member object
53b3ea... февруари 10, 2016, 11:57 Daniel Fowler Apps Innovations Services REST API: Create object apps-innovations-services
38dcb3... февруари 10, 2016, 07:11 Daniel Fowler Laboratoire d'informatique formelle REST API: Create member object
7a8e43... февруари 10, 2016, 07:11 Daniel Fowler Laboratoire d'informatique formelle REST API: Delete Member: a3e8a44a-bf78-4bb3-9142-d939fd216ba4
18290b... февруари 10, 2016, 07:10 Daniel Fowler Laboratoire d'informatique formelle REST API: Create member object
9d9311... февруари 9, 2016, 15:58 Sound and Music British Music Collection REST API: Update object british-music-collection
759ddb... февруари 9, 2016, 14:48 Dan Michael O. Heggø REST API: Update object realfagstermer
284f99... февруари 9, 2016, 14:47 Dan Michael O. Heggø REST API: Update object realfagstermer
a77482... февруари 9, 2016, 13:19 Dan Michael O. Heggø REST API: Update object realfagstermer
747e81... февруари 9, 2016, 13:19 Dan Michael O. Heggø Realfagstermer REST API: Update object realfagstermer
8f9972... февруари 9, 2016, 13:17 Dan Michael O. Heggø Humord
4ceedd... февруари 9, 2016, 13:17 Dan Michael O. Heggø Humord REST API: Update object humord
83264f... февруари 9, 2016, 13:17 Dan Michael O. Heggø Humord University of Oslo REST API: Update object humord
b0f526... февруари 9, 2016, 13:16 Dan Michael O. Heggø Humord University of Oslo
375ba5... февруари 9, 2016, 10:45 Dan Michael O. Heggø Realfagstermer REST API: Update object realfagstermer
242bbb... февруари 9, 2016, 10:41 Dan Michael O. Heggø REST API: Update object realfagstermer
9bce27... февруари 9, 2016, 10:40 Dan Michael O. Heggø Realfagstermer REST API: Update object realfagstermer
be6a1f... февруари 8, 2016, 14:20 Gerasimos Razis Influence Tracker Dataset
ea37bb... февруари 8, 2016, 14:19 Gerasimos Razis Influence Tracker Dataset
b25b1c... февруари 8, 2016, 14:06 Gerasimos Razis Influence Tracker Dataset REST API: Update object influence-tracker-dataset