Aquesta és una revisió antiga d'aquest conjunt de dades, tal i com s'edità el 15Juliol, 2011, 15:12. Pot diferir significativament de la revisió actual.

Postal codes Italy (LinkedOpenData.it)

List of postal codes in Italy. Includes street names, city and administrative regions.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Font cap-italia-rdf
Autor Linkedopendata.it
Mantenidor Linkedopendata.it
Versió 1.0
Última actualització 10Octubre, 2013, 20:11
Creat 9Febrer, 2011, 17:11
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus