Aquesta és una revisió antiga d'aquest conjunt de dades, tal i com s'edità el Juliol 15, 2011, 15:12 (Etc/UTC). Pot diferir significativament de la revisió actual.

Postal codes Italy (LinkedOpenData.it)

List of postal codes in Italy. Includes street names, city and administrative regions.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Font cap-italia-rdf
Autor Linkedopendata.it
Mantenidor Linkedopendata.it
Versió 1.0
Última actualització Octubre 10, 2013, 20:11 (Etc/UTC)
Creat Febrer 9, 2011, 17:11 (Etc/UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus