Aquesta és una revisió antiga d'aquest conjunt de dades, tal i com s'edità el 20Juliol, 2011, 15:27. Pot diferir significativament de la revisió actual.

DBTune.org Artists: Last.fm

Description

This service provides an RDF representation of music artists and their similar artists based on the Last.fm API. Responses are linked with identifiers from package:bbc-music as well as with package:dbtune-musicbrainz.

RDF representations are designed using the Music Ontology and MuSim the music similarity ontology.

Statistics

The size and link statistics are wild guesses. Googling for Last.fm artist pages yields ~5M results. We assume that each one has ~50 triples and one outlink each to package:dbtune-musicbrainz and package:bbc-music.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Font http://dbtune.org/artists/last-fm/
Autor Kurt Jacobson
Última actualització 10Octubre, 2013, 20:29
Creat 30Juliol, 2010, 17:04
links:bbc-music 5000000
links:dbtune-musicbrainz 5000000
namespace http://dbtune.org/artists/last-fm/
shortname Last.FM artists (DBtune)
triples 250000000
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus