Recurs sense nom

URL: http://openflydata.org/dump/flyatlas_20080916, http://openflydata.org/dump/flyatlas_probe2gene_20081203

Del resum del conjunt de dades

Data exposed: FlyAtlas and Affy D2 probe-to-gene Size of dump and data set: size? Notes: also found in the of SPARQL Endpoints

Font: FlyAtlas

No s'han creat vistes per a aquest recurs

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització desconegut
Creat desconegut
Format desconegut
Llicència No s'ha indicat la llicència
id7889254a-8954-4cd4-aafd-6d8b1b0bf295
package id1c057ef8-0690-43d5-9b33-570afa2fe422
stateactive