Nature Publishing Group - Articles

Graph of npg:Article triples. The npg:Article objects model journal articles.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Font http://developers.nature.com/docs/read/linked_data
Autor NPG
Mantenidor NPG Developers
Última actualització Juliol 25, 2014, 08:08 (UTC)
Creat Abril 20, 2012, 07:59 (UTC)
Namespace http://ns.nature.com/terms/
Triples 39,384,548
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus