Species GeoNames Distributions Turtle Download

URL: http://lod.taxonconcept.org/rdf/txn_distribution.ttl.gz

Species GeoNames Distributions Turtle Download

No s'han creat vistes per a aquest recurs

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització desconegut
Creat desconegut
Format text/turtle
Llicència Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
formattext/turtle
id22f8a495-8b04-4b01-8118-01e2d8a72347
package id6435a264-60ad-431b-8e36-9c1f284f60cc
position9
resource typefile
revision id73bd420f-4dbc-4c3b-a3ef-2c89cb211e1f
stateactive