Historie

Revize Časový údaj Autor Zpráva logu
c8280f... Červenec 30, 2016, 07:24 (Etc/UTC) Tim L REST API: Update object doi
34c808... Srpen 4, 2015, 20:04 (Etc/UTC) Tim L
c31d86... Říjen 10, 2013, 20:37 (Etc/UTC) None None
e2d7b6... Září 6, 2011, 15:42 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object doi
157e9b... Srpen 10, 2011, 13:08 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object doi
17f3c9... Červenec 23, 2011, 13:06 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object doi
6b16fa... Červenec 22, 2011, 14:26 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object doi
fd095c... Červenec 19, 2011, 14:14 (Etc/UTC) PlanetDataEditor
e98195... Červenec 18, 2011, 22:43 (Etc/UTC) Sarven Capadisli DOI is the producer
9bc708... Červenec 18, 2011, 22:00 (Etc/UTC) Sarven Capadisli Changed example format
56b073... Červenec 13, 2011, 10:40 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object doi
f688a1... Červen 16, 2011, 10:43 (Etc/UTC) PlanetDataEditor
258c6a... Červen 16, 2011, 10:41 (Etc/UTC) PlanetDataEditor
c4a1c9... Květen 20, 2011, 09:45 (Etc/UTC) William Waites very rough estimate of the size of the doi dataset and links to periodicals
1efa46... Květen 5, 2011, 13:50 (Etc/UTC) 78.148.85.176 add some format tags
c1ea58... Květen 5, 2011, 13:48 (Etc/UTC) Ed Summers
fcac10... Květen 5, 2011, 12:54 (Etc/UTC) Ed Summers
df69fe... Květen 5, 2011, 12:53 (Etc/UTC) Ed Summers
3cba45... Květen 5, 2011, 12:52 (Etc/UTC) Ed Summers
a5d12b... Květen 5, 2011, 12:50 (Etc/UTC) Ed Summers
27f858... Květen 5, 2011, 12:49 (Etc/UTC) Ed Summers
c55a23... Květen 5, 2011, 12:49 (Etc/UTC) Ed Summers
196846... Květen 5, 2011, 12:43 (Etc/UTC) Ed Summers
9c692d... Květen 5, 2011, 12:42 (Etc/UTC) Ed Summers
493c7d... Květen 5, 2011, 12:40 (Etc/UTC) Ed Summers
83d0f9... Květen 5, 2011, 12:39 (Etc/UTC) Ed Summers