Historie

Revize Časový údaj Autor Zpráva logu
5fe8f2... Říjen 10, 2013, 23:18 None None
fe48d2... Březen 18, 2013, 11:46 www.ckan.net REST API: Update object
15fe66... Březen 18, 2013, 11:46 www.ckan.net REST API: Update object Deutsches Textarchiv (www.deutschestextarchiv.de DTA)
a8b6a9... Březen 18, 2013, 11:46 Christian Thomas Updated URL to DTA BEACON feed
d9212d... Květen 2, 2012, 08:33 Uwe Reh Label corrected
f2f3fe... Květen 2, 2012, 08:31 Uwe Reh Shorted the label for HeBIS to fit in list's max width
05cf9e... Květen 2, 2012, 08:24 www.ckan.net REST API: Update object
a1ab1e... Květen 2, 2012, 08:24 Uwe Reh Changed outdated URL for HeBIS, to a more persistent one
1cd536... Prosinec 9, 2011, 20:52 unknown, 80.136.165.37
57b150... Prosinec 9, 2011, 20:50 unknown, 80.136.165.37
b081aa... Prosinec 9, 2011, 20:29 unknown, 80.136.165.37
69ce39... Duben 7, 2011, 10:19 128.176.230.50
b153b8... Duben 7, 2011, 10:14 128.176.230.50
54b8a1... Březen 16, 2011, 09:50 138.246.7.180
5662f8... Březen 16, 2011, 08:35 84.58.8.133
0e8170... Březen 9, 2011, 11:55 194.95.250.30
845191... Únor 9, 2011, 11:20 10.227.3.101
66f106... Říjen 19, 2010, 09:27 http://jakoblog.de/ Update from [[de:Wikipedia:PND/BEACON]]
2d0043... Březen 12, 2010, 00:20 http://jakoblog.de/
8699c5... Březen 12, 2010, 00:03 http://jakoblog.de/