Revize: 3f4d3a11-24e8-4f9c-b612-72af3a874d29

Autor: Anja Jentzsch

Časový údaj: Červenec 23, 2011, 13:09 (Etc/UTC)

Zpráva logu:

REST API: Update object cap-italy-rdf

Změny

Datové sady

Tagy datasetů

Skupiny