Revize: 695fd264-91fe-44f3-af18-e2a55e6a69d8

Autor: www.ckan.net

Časový údaj: Srpen 12, 2012, 19:31 (UTC)

Zpráva logu:

REST API: Update object An RDF dump of the Police dataset in N-Triple format

Změny

Datové sady

Tagy datasetů

Skupiny