Revize: 892c5983-24b8-4c5d-bb8d-0524ea3e2c47

Autor: www.ckan.net

Časový údaj: Září 3, 2012, 12:57 (UTC)

Zpráva logu:

REST API: Update object Diagram of the IDS linked data model

Změny

Datové sady

Tagy datasetů

Skupiny