Revize: 97f2776c-e6e6-4ac5-8c4a-90e7a71b82de

Autor: www.ckan.net

Časový údaj: Srpen 19, 2012, 06:38 (Etc/UTC)

Zpráva logu:

REST API: Update object

Změny

Datové sady

Tagy datasetů

Skupiny