Ιστορία

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Μήνυμα καταγραφής
8e1df0... Οκτώβριος 10, 2013, 22:30 (Etc/UTC) None None
a9cb95... Μάιος 10, 2012, 08:28 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object
661f86... Μάιος 10, 2012, 08:28 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object 2012-05-10T082815/Malta-wrangled-thousands.csv
553fed... Μάιος 10, 2012, 08:28 (Etc/UTC) Lucy Chambers Edited resources.
251d3d... Μάιος 8, 2012, 15:23 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object
530e5b... Μάιος 8, 2012, 15:23 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object 2012-05-08T152321/lc_malta.csv
dee060... Μάιος 8, 2012, 15:23 (Etc/UTC) Lucy Chambers Edited resources.
816edc... Μάιος 8, 2012, 15:22 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object 2012-05-08T151856/gov_cofog_lcedit.html
cc1aed... Μάιος 8, 2012, 15:22 (Etc/UTC) Lucy Chambers Edited resources.
fcb544... Μάιος 8, 2012, 15:11 (Etc/UTC) Lucy Chambers Edited settings.
187afc... Απρίλιος 30, 2012, 01:11 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object
8d1f38... Απρίλιος 30, 2012, 01:11 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object 2012-04-29T113130/gov_cofog.csv
593505... Απρίλιος 29, 2012, 11:34 (Etc/UTC) Jimmy Magro Created new dataset.