Ιστορικό Εκδόσεων

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Οντότητα Μήνυμα καταγραφής
acd022... Φεβρουάριος 12, 2016, 21:57 Diego Moussallem Lidioms REST API: Update object lidioms
b7c0be... Φεβρουάριος 12, 2016, 21:57 Diego Moussallem Lidioms REST API: Update object lidioms
6b7251... Φεβρουάριος 12, 2016, 21:51 Diego Moussallem Lidioms AKSW
25e88b... Φεβρουάριος 12, 2016, 14:10 Sound and Music Application Equal Opportunities Data
137d7f... Φεβρουάριος 12, 2016, 07:56 Daniel Fowler Listed Companies in India REST API: Create member object
9d1a4e... Φεβρουάριος 12, 2016, 07:56 Daniel Fowler Listed Companies in India REST API: Create member object
ff2d73... Φεβρουάριος 12, 2016, 07:56 Daniel Fowler Listed Companies in India REST API: Create object listed-indian-companies
c5d2e5... Φεβρουάριος 12, 2016, 04:53 Ion Toporan Notes REST API: Update object notes
a2a167... Φεβρουάριος 12, 2016, 04:53 Ion Toporan Notes MMD Odense REST API: Update object notes
b95ee2... Φεβρουάριος 12, 2016, 04:33 Ion Toporan Notes MMD Odense
59d40d... Φεβρουάριος 11, 2016, 11:38 Maria Pepe Thesaurus BNCF REST API: Update object thesaurus-bncf
adaf07... Φεβρουάριος 11, 2016, 11:37 Maria Pepe Thesaurus BNCF REST API: Update object thesaurus-bncf
5e6bfd... Φεβρουάριος 11, 2016, 11:37 Maria Pepe Thesaurus BNCF REST API: Update object thesaurus-bncf
269804... Φεβρουάριος 11, 2016, 10:09 Adrià Mercader OKF test
a2ff0c... Φεβρουάριος 11, 2016, 10:08 Adrià Mercader OKF test
78982b... Φεβρουάριος 11, 2016, 09:18 Maria Pepe Thesaurus BNCF REST API: Aggiorna l'oggetto thesaurus-bncf
eadfb4... Φεβρουάριος 10, 2016, 15:21 Raphael Khoury JHotDraw Sample traces REST API: Update object jhotdraw-sample-traces
4c60ed... Φεβρουάριος 10, 2016, 15:21 Raphael Khoury JHotDraw Sample traces Laboratoire d'informatique formelle REST API: Update object jhotdraw-sample-traces
ae92c4... Φεβρουάριος 10, 2016, 15:19 Raphael Khoury JHotDraw Sample traces Laboratoire d'informatique formelle
7dbfff... Φεβρουάριος 10, 2016, 11:57 Daniel Fowler Apps Innovations Services REST API: Create member object