Ιστορικό Εκδόσεων

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Οντότητα Μήνυμα καταγραφής
04e984... Σεπτέμβριος 26, 2016, 21:03 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
5333e1... Σεπτέμβριος 26, 2016, 21:03 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
320310... Σεπτέμβριος 26, 2016, 20:47 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
989e2a... Σεπτέμβριος 26, 2016, 20:47 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
911140... Σεπτέμβριος 26, 2016, 20:36 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
9a95fd... Σεπτέμβριος 26, 2016, 20:36 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
f7ae90... Σεπτέμβριος 26, 2016, 20:31 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
9186a6... Σεπτέμβριος 26, 2016, 20:24 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
4ad183... Σεπτέμβριος 26, 2016, 20:24 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
aab1c6... Σεπτέμβριος 26, 2016, 20:07 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
233b48... Σεπτέμβριος 26, 2016, 19:31 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
cf364a... Σεπτέμβριος 26, 2016, 19:31 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
1a0127... Σεπτέμβριος 26, 2016, 19:30 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
63a245... Σεπτέμβριος 26, 2016, 19:30 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
105e06... Σεπτέμβριος 26, 2016, 19:29 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
dfceac... Σεπτέμβριος 26, 2016, 19:29 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
0ae0f1... Σεπτέμβριος 26, 2016, 19:28 (Etc/UTC) BING GONG datasets
0756ae... Σεπτέμβριος 26, 2016, 19:27 (Etc/UTC) BING GONG datasets
38ab34... Σεπτέμβριος 26, 2016, 19:26 (Etc/UTC) BING GONG
148fe5... Σεπτέμβριος 26, 2016, 19:26 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object dataset-10