Ιστορικό Εκδόσεων

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Οντότητα Μήνυμα καταγραφής
ef5f0b... Δεκέμβριος 5, 2016, 16:29 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Bulgarian REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-bulgarian
73a656... Δεκέμβριος 5, 2016, 16:29 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Bulgarian Applied Computational Linguistics REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-bulgarian
0f1eb9... Δεκέμβριος 5, 2016, 16:29 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Bulgarian Applied Computational Linguistics
f3fa7c... Δεκέμβριος 5, 2016, 16:27 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Basque REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-basque
d16f4d... Δεκέμβριος 5, 2016, 16:27 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Basque Applied Computational Linguistics REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-basque
265430... Δεκέμβριος 5, 2016, 16:26 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Basque Applied Computational Linguistics
c14709... Δεκέμβριος 5, 2016, 16:24 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Arabic
98d339... Δεκέμβριος 5, 2016, 16:22 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Arabic REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-arabic
ccf8e1... Δεκέμβριος 5, 2016, 16:22 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Arabic Applied Computational Linguistics REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-arabic
e32f4a... Δεκέμβριος 5, 2016, 16:21 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Arabic Applied Computational Linguistics
e2e7cb... Δεκέμβριος 5, 2016, 16:19 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Ancient_Greek-PROIEL REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-ancient-greek-proiel
1e8761... Δεκέμβριος 5, 2016, 16:19 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Ancient_Greek-PROIEL Applied Computational Linguistics REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-ancient-greek-proiel
3aa610... Δεκέμβριος 5, 2016, 16:17 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Ancient_Greek-PROIEL Applied Computational Linguistics
918a48... Δεκέμβριος 4, 2016, 23:34 (Etc/UTC) Viviana Andrea Zuluaga Bolaños API REST: Crear objecto miembro
700acd... Δεκέμβριος 3, 2016, 11:06 (Etc/UTC) Dan Winchester Open Pubs REST API: Update object open-pubs
d67919... Δεκέμβριος 3, 2016, 11:06 (Etc/UTC) Dan Winchester Open Pubs REST API: Update object open-pubs
cb2403... Δεκέμβριος 3, 2016, 11:06 (Etc/UTC) Dan Winchester Open Pubs REST API: Update object open-pubs
898079... Δεκέμβριος 3, 2016, 11:04 (Etc/UTC) Dan Winchester Open Pubs GetTheData
ca248f... Δεκέμβριος 2, 2016, 15:25 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Ancient_Greek REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-ancient-greek
977459... Δεκέμβριος 2, 2016, 15:25 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Ancient_Greek Applied Computational Linguistics REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-ancient-greek