Ιστορικό Εκδόσεων

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Οντότητα Μήνυμα καταγραφής
93a166... Μάιος 26, 2016, 22:24 Oliver Waddell swissjazzorama
7a2070... Μάιος 26, 2016, 22:23 Oliver Waddell swissjazzorama
6da42a... Μάιος 26, 2016, 22:21 Oliver Waddell swissjazzorama
f0fff9... Μάιος 26, 2016, 22:17 yaw-9644 Accra TroTro Apps Challenge REST API: Update object accra-trotro-apps-challenge
bd61d2... Μάιος 26, 2016, 22:17 yaw-9644 Accra TroTro Apps Challenge Meltwater Entrepreneurial School of Technology REST API: Update object accra-trotro-apps-challenge
22d5c1... Μάιος 26, 2016, 22:10 Oliver Waddell swissjazzorama
b01da1... Μάιος 26, 2016, 22:09 Oliver Waddell swissjazzorama
a9a69b... Μάιος 26, 2016, 22:03 yaw-9644 Accra TroTro Apps Challenge Meltwater Entrepreneurial School of Technology
2537ee... Μάιος 26, 2016, 22:03 Oliver Waddell swissjazzorama
4b21d5... Μάιος 26, 2016, 22:01 Oliver Waddell swissjazzorama
27ac47... Μάιος 26, 2016, 21:59 Breno Alencar Saúde - Olinda
58b16a... Μάιος 26, 2016, 21:35 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama
261fd8... Μάιος 26, 2016, 21:34 Oliver Waddell REST API: Update object swissjazzorama
e11897... Μάιος 26, 2016, 21:23 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama
9e0a7a... Μάιος 26, 2016, 21:23 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama
1ae779... Μάιος 26, 2016, 21:22 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama
a95709... Μάιος 26, 2016, 21:21 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama
60391e... Μάιος 26, 2016, 21:21 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama
d2e486... Μάιος 26, 2016, 21:20 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama
8dc1cb... Μάιος 26, 2016, 21:19 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama