Ιστορικό Εκδόσεων

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Οντότητα Μήνυμα καταγραφής
8df9fc... Απρίλιος 23, 2017, 20:57 (Etc/UTC) ling shi NorwegianSoE REST API: Update object norwegiansoe
b098b5... Απρίλιος 23, 2017, 20:57 (Etc/UTC) ling shi REST API: Update object norwegiansoe
ae6396... Απρίλιος 23, 2017, 20:56 (Etc/UTC) ling shi NorwegianSoE REST API: Update object norwegiansoe
b6eb1e... Απρίλιος 21, 2017, 11:36 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
7a9be0... Απρίλιος 21, 2017, 11:35 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
fb0f3a... Απρίλιος 21, 2017, 11:34 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
7a2c9b... Απρίλιος 21, 2017, 11:33 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
563515... Απρίλιος 21, 2017, 11:29 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
e14728... Απρίλιος 21, 2017, 11:26 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
afb0d3... Απρίλιος 21, 2017, 11:24 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
126553... Απρίλιος 21, 2017, 11:20 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
0978a6... Απρίλιος 21, 2017, 11:19 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF REST API: actualización de objeto termcat-rdf
5b7ae6... Απρίλιος 21, 2017, 11:19 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF Ontology Engineering Group (UPM) REST API: actualización de objeto termcat-rdf
429e72... Απρίλιος 21, 2017, 11:17 (Etc/UTC) Julia Bosque
63674f... Απρίλιος 21, 2017, 11:16 (Etc/UTC) Julia Bosque Termcat RDF Ontology Engineering Group (UPM)
ff0ac3... Απρίλιος 21, 2017, 10:51 (Etc/UTC) Julia Bosque Terminesp RDF REST API: actualización de objeto terminesp-rdf
f3da80... Απρίλιος 21, 2017, 06:11 (Etc/UTC) XIIlab keris REST API: Delete Package: keris
afce70... Απρίλιος 21, 2017, 06:10 (Etc/UTC) XIIlab keris REST API: Update object keris
a82498... Απρίλιος 21, 2017, 06:10 (Etc/UTC) XIIlab keris REST API: Update object keris
cb1262... Απρίλιος 21, 2017, 06:10 (Etc/UTC) XIIlab keris REST API: Update object keris