Ιστορικό Εκδόσεων

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Οντότητα Μήνυμα καταγραφής
6e6ad7... Απρίλιος 29, 2016, 16:27 La IDE de Bogotá Mapa de Referencia para Bogotá, Distrito Capital
7d41b8... Απρίλιος 29, 2016, 16:26 La IDE de Bogotá
3c272e... Απρίλιος 29, 2016, 16:25 La IDE de Bogotá Mapa de Referencia para Bogotá D.C
6fc9fa... Απρίλιος 29, 2016, 13:21 Zhijia Fang REST API: Create member object
838b5f... Απρίλιος 29, 2016, 13:21 Zhijia Fang NLPBD ECUST REST API: Create member object
e59b8a... Απρίλιος 29, 2016, 12:32 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
c4d15a... Απρίλιος 29, 2016, 12:32 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
656c6e... Απρίλιος 29, 2016, 12:32 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
cef867... Απρίλιος 29, 2016, 12:32 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
9151ec... Απρίλιος 29, 2016, 12:32 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
378766... Απρίλιος 29, 2016, 12:32 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
dbfe90... Απρίλιος 29, 2016, 12:32 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
274bd2... Απρίλιος 29, 2016, 12:32 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
e33a4b... Απρίλιος 29, 2016, 12:32 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
bdf034... Απρίλιος 29, 2016, 12:32 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
d05003... Απρίλιος 29, 2016, 12:32 ALIADA project REST API: Update object artium
e4eb21... Απρίλιος 29, 2016, 11:20 La IDE de Bogotá
179587... Απρίλιος 29, 2016, 01:25 La IDE de Bogotá Mapa de Referencia para Bogotá D.C REST API: Update object mapa-referencia-bogota-dc
691fe8... Απρίλιος 29, 2016, 01:25 La IDE de Bogotá Mapa de Referencia para Bogotá D.C REST API: Update object mapa-referencia-bogota-dc
d0c5fe... Απρίλιος 29, 2016, 01:24 La IDE de Bogotá Mapa de Referencia para Bogotá D.C La IDE de Bogotá D.C.