Ιστορικό Εκδόσεων

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Οντότητα Μήνυμα καταγραφής
11aa45... Σεπτέμβριος 29, 2016, 21:13 (Etc/UTC) Jordan Bates Encuesta Intercensal 2015 PERSONA CSV Descubriendo Personas Invisibles
38d012... Σεπτέμβριος 29, 2016, 21:11 (Etc/UTC) Jordan Bates Encuesta Intercensal 2015 PERSONA CSV Descubriendo Personas Invisibles
538832... Σεπτέμβριος 29, 2016, 20:11 (Etc/UTC) Daniel Fowler Descubriendo Personas Invisibles REST API: Create member object
660b5b... Σεπτέμβριος 29, 2016, 20:11 (Etc/UTC) Daniel Fowler Descubriendo Personas Invisibles REST API: Create member object
1a38ec... Σεπτέμβριος 29, 2016, 20:11 (Etc/UTC) Daniel Fowler Descubriendo Personas Invisibles REST API: Create object dpi
09f167... Σεπτέμβριος 29, 2016, 12:38 (Etc/UTC) mofeed hassan USPTO Patent data
6eac13... Σεπτέμβριος 29, 2016, 12:37 (Etc/UTC) mofeed hassan USPTO Patent data
03221b... Σεπτέμβριος 29, 2016, 12:32 (Etc/UTC) mofeed hassan REST API: Update object linked-uspto-patent-data
0afbc0... Σεπτέμβριος 29, 2016, 12:30 (Etc/UTC) mofeed hassan USPTO Patent data REST API: Update object linked-uspto-patent-data
66fdea... Σεπτέμβριος 29, 2016, 12:26 (Etc/UTC) mofeed hassan USPTO Patent data REST API: Update object linked-uspto-patent-data
9f9647... Σεπτέμβριος 29, 2016, 06:35 (Etc/UTC) mary-burton-9580 REST API: Update object herefordshire-co2-emissions-kt-co2-by-sector-2005-2013
b079a2... Σεπτέμβριος 29, 2016, 06:34 (Etc/UTC) mary-burton-9580 Herefordshire CO2 Emissions (kt CO2) 2005 -2013 REST API: Update object herefordshire-co2-emissions-kt-co2-by-sector-2005-2013
52403d... Σεπτέμβριος 29, 2016, 06:14 (Etc/UTC) mary-burton-9580 Herefordshire CO2 Emissions (kt CO2) 2005 -2013 REST API: Update object herefordshire-co2-emissions-kt-co2-by-sector-2005-2013
4d17a9... Σεπτέμβριος 29, 2016, 06:12 (Etc/UTC) mary-burton-9580 Herefordshire CO2 Emissions (kt CO2) 2005 -2013 REST API: Update object herefordshire-co2-emissions-kt-co2-by-sector-2005-2013
d5b7d4... Σεπτέμβριος 29, 2016, 06:12 (Etc/UTC) mary-burton-9580 Herefordshire CO2 Emissions (kt CO2) 2005 -2013 REST API: Update object herefordshire-co2-emissions-kt-co2-by-sector-2005-2013
101c91... Σεπτέμβριος 29, 2016, 06:12 (Etc/UTC) mary-burton-9580 Herefordshire CO2 Emissions (kt CO2) 2005 -2013 REST API: Update object herefordshire-co2-emissions-kt-co2-by-sector-2005-2013
34327f... Σεπτέμβριος 29, 2016, 06:09 (Etc/UTC) mary-burton-9580 Herefordshire CO2 Emissions (kt CO2) 2005 -2013
5a8dea... Σεπτέμβριος 28, 2016, 16:13 (Etc/UTC) mofeed hassan USPTO Patent data REST API: Update object linked-uspto-patent-data
46f863... Σεπτέμβριος 28, 2016, 16:10 (Etc/UTC) mofeed hassan USPTO Patent data REST API: Update object linked-uspto-patent-data
d3187b... Σεπτέμβριος 28, 2016, 15:50 (Etc/UTC) mofeed hassan USPTO Patent data REST API: Update object linked-uspto-patent-data