Ιστορικό Εκδόσεων

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Οντότητα Μήνυμα καταγραφής
61568a... Δεκέμβριος 9, 2016, 17:22 (Etc/UTC) Irio Musskopf
28f954... Δεκέμβριος 9, 2016, 17:21 (Etc/UTC) Irio Musskopf Serenata de Amor
e02150... Δεκέμβριος 9, 2016, 17:20 (Etc/UTC) Irio Musskopf Serenata de Amor
216559... Δεκέμβριος 8, 2016, 15:12 (Etc/UTC) Daniel Fowler Serenata de Amor REST API: Create member object
66335d... Δεκέμβριος 8, 2016, 15:12 (Etc/UTC) Daniel Fowler Serenata de Amor REST API: Create member object
c9bcb5... Δεκέμβριος 8, 2016, 15:12 (Etc/UTC) Daniel Fowler Serenata de Amor REST API: Create object serenata-de-amor
f9f474... Δεκέμβριος 7, 2016, 10:15 (Etc/UTC) Omar Isbaitan ArabiCCC
cc619b... Δεκέμβριος 6, 2016, 23:51 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Ancient_Greek REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-ancient-greek
6b1d39... Δεκέμβριος 6, 2016, 23:48 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Ancient_Greek
4991fb... Δεκέμβριος 6, 2016, 23:48 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Ancient_Greek
5a8859... Δεκέμβριος 6, 2016, 23:45 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Ancient_Greek REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-ancient-greek
e8e29e... Δεκέμβριος 6, 2016, 23:13 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Ancient_Greek REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-ancient-greek
fef05f... Δεκέμβριος 6, 2016, 18:47 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Vietnamese REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-vietnamese
af4c0f... Δεκέμβριος 6, 2016, 18:47 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Vietnamese Applied Computational Linguistics REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-vietnamese
80b6d2... Δεκέμβριος 6, 2016, 18:47 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Vietnamese Applied Computational Linguistics
33cadd... Δεκέμβριος 6, 2016, 18:44 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Uyghur REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-uyghur
de99dd... Δεκέμβριος 6, 2016, 18:44 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Uyghur Applied Computational Linguistics REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-uyghur
b1b6c5... Δεκέμβριος 6, 2016, 18:44 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Uyghur Applied Computational Linguistics
9d3d38... Δεκέμβριος 6, 2016, 18:41 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Ukrainian REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-ukrainian
2f4cee... Δεκέμβριος 6, 2016, 18:41 (Etc/UTC) acoli Universal Dependencies Treebank Ukrainian Applied Computational Linguistics REST API: Update Objekt universal-dependencies-treebank-ukrainian