Ιστορικό Εκδόσεων

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Οντότητα Μήνυμα καταγραφής
e9e4ea... Φεβρουάριος 20, 2017, 19:35 (Etc/UTC) Muninn Project Muninn World War I
06ff64... Φεβρουάριος 20, 2017, 11:02 (Etc/UTC) Andaru Indonesia Regional Election Candidates KPU 2015
42cc5f... Φεβρουάριος 20, 2017, 11:01 (Etc/UTC) Andaru Indonesia Regional Election Candidates KPU 2017
dddc99... Φεβρουάριος 20, 2017, 10:58 (Etc/UTC) Andaru Indonesia Regional Election Candidates KPU 2017 REST API: Update object indonesia-regional-election-candidates-kpu-2017
86a45d... Φεβρουάριος 20, 2017, 10:58 (Etc/UTC) Andaru Indonesia Regional Election Candidates KPU 2017 REST API: Update object indonesia-regional-election-candidates-kpu-2017
f3a12f... Φεβρουάριος 20, 2017, 10:35 (Etc/UTC) Andaru Indonesia Regional Election Candidates KPU 2017 REST API: Update object indonesia-regional-election-candidates-kpu-2017
dda0f1... Φεβρουάριος 20, 2017, 10:34 (Etc/UTC) Andaru Indonesia Regional Election Candidates KPU 2017
9e3d40... Φεβρουάριος 20, 2017, 10:34 (Etc/UTC) Andaru Indonesia Regional Election Candidates KPU 2015
b89024... Φεβρουάριος 20, 2017, 10:33 (Etc/UTC) Andaru Indonesia Regional Election Candidates KPU 2015
e4c4ff... Φεβρουάριος 20, 2017, 10:30 (Etc/UTC) Andaru Indonesia Regional Election Candidates KPU 2017
f2a6c6... Φεβρουάριος 20, 2017, 10:29 (Etc/UTC) Andaru Indonesia Regional Election Candidates KPU 2017 REST API: Update object indonesia-regional-election-candidates-kpu-2017
55179e... Φεβρουάριος 20, 2017, 10:28 (Etc/UTC) Andaru Indonesia Regional Election Candidates KPU 2017 REST API: Update object indonesia-regional-election-candidates-kpu-2017
212598... Φεβρουάριος 20, 2017, 10:27 (Etc/UTC) Andaru Indonesia Regional Election Candidates KPU 2017 REST API: Update object indonesia-regional-election-candidates-kpu-2017
f7b7a3... Φεβρουάριος 20, 2017, 10:27 (Etc/UTC) Andaru Indonesia Regional Election Candidates KPU 2017 JemputData REST API: Update object indonesia-regional-election-candidates-kpu-2017
0e27c4... Φεβρουάριος 20, 2017, 10:27 (Etc/UTC) Andaru Indonesia Regional Election Candidates KPU 2017 JemputData
678631... Φεβρουάριος 20, 2017, 07:19 (Etc/UTC) Jose Llamas Architectural Heritage Elements image Dataset
12aeec... Φεβρουάριος 20, 2017, 07:17 (Etc/UTC) Jose Llamas Architectural Heritage Elements image Dataset
929bd5... Φεβρουάριος 20, 2017, 07:08 (Etc/UTC) Jose Llamas Architectural Heritage Elements image Dataset REST API: Update object architectural-heritage-elements-image-dataset
db1f65... Φεβρουάριος 20, 2017, 06:49 (Etc/UTC) Jose Llamas Architectural Heritage Elements image Dataset
76e53a... Φεβρουάριος 20, 2017, 06:47 (Etc/UTC) Jose Llamas Architectural Heritage Elements image Dataset REST API: Update object architectural-heritage-elements-image-dataset