EEA Vocabularies

Superseded by dataset:eionet-rdf

Vocabularies used by EEA Linked Data: countries, biogeographical regions, DPSIR codes, languages.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Søren Roug
Vedlikeholdes av Søren Roug
Sist oppdatert 10. oktober 2013, 20:46 (Etc/UTC)
Opprettet 22. september 2011, 08:15 (Etc/UTC)
license_link http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/dk
links:dbpedia 114
links:eea-rod 54
links:eurostat-rdf 92
links:fao-geopolitical-ontology 50
links:geonames 54
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus