Greek Coastline

The coastline of Greece and delineated its borders. The drawing is not official and is available for guidance.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=20&sobi2Id=17&Itemid=
Sist oppdatert 10. oktober 2013, 21:07 (Etc/UTC)
Opprettet 15. februar 2012, 09:43 (Etc/UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus