Historikk

Versjon Tidsstempel Forfatter Loggmelding
980d34... 9. januar 2014, 19:33 (Etc/UTC) Ross Jones
e5bdd4... 10. oktober 2013, 19:59 (Etc/UTC) None None
7b1719... 27. september 2013, 10:31 (Etc/UTC) BL Metadata Services REST API: Update object Mapping documentation
6acd88... 27. september 2013, 10:30 (Etc/UTC) BL Metadata Services REST API: Update object bluk-bnb-basic
d51e08... 27. september 2013, 10:27 (Etc/UTC) BL Metadata Services REST API: Update object Bulk downloads
f8586b... 27. september 2013, 10:27 (Etc/UTC) BL Metadata Services REST API: Update object bluk-bnb-basic
cc79b1... 18. juli 2013, 09:57 (Etc/UTC) BL Metadata Services REST API: Update object bluk-bnb-basic
de2aae... 8. mars 2012, 13:37 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object marctordfxmlmapping.pdf
31726a... 8. mars 2012, 13:37 (Etc/UTC) BL Metadata Services
9c6527... 8. mars 2012, 13:35 (Etc/UTC) BL Metadata Services
90f090... 8. mars 2012, 11:51 (Etc/UTC) BL Metadata Services
5b511a... 8. mars 2012, 11:47 (Etc/UTC) BL Metadata Services
1bff1a... 8. mars 2012, 11:45 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object BNB_Basic_RDFXML_Feb12_f10.zip
d174fc... 8. mars 2012, 11:45 (Etc/UTC) BL Metadata Services
232fa7... 8. mars 2012, 11:43 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object BNB_Basic_RDFXML_Feb12_f9.zip
ecb053... 8. mars 2012, 11:43 (Etc/UTC) BL Metadata Services
1a7e33... 8. mars 2012, 11:41 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object BNB_Basic_RDFXML_Feb12_f8.zip
bf19fe... 8. mars 2012, 11:41 (Etc/UTC) BL Metadata Services
7a5014... 8. mars 2012, 11:39 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object BNB_Basic_RDFXML_Feb12_f7.zip
bc7c2b... 8. mars 2012, 11:39 (Etc/UTC) BL Metadata Services
1a393d... 8. mars 2012, 11:38 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object BNB_Basic_RDFXML_Feb12_f6.zip
409e99... 8. mars 2012, 11:38 (Etc/UTC) BL Metadata Services
d3a9d1... 8. mars 2012, 11:36 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object BNB_Basic_RDFXML_Feb12_f5.zip
b3216a... 8. mars 2012, 11:36 (Etc/UTC) BL Metadata Services
034a11... 8. mars 2012, 11:35 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object BNB_Basic_RDFXML_Feb12_f4.zip
15ec79... 8. mars 2012, 11:35 (Etc/UTC) BL Metadata Services
79d2bb... 8. mars 2012, 11:31 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object BNB_Basic_RDFXML_Feb12_f3.zip
56bbd2... 8. mars 2012, 11:31 (Etc/UTC) BL Metadata Services
7f17bf... 8. mars 2012, 11:29 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object BNB_Basic_RDFXML_Feb12_f2.zip
f723ea... 8. mars 2012, 11:29 (Etc/UTC) BL Metadata Services
87d309... 8. mars 2012, 11:27 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object BNB_Basic_RDFXML_Feb12_f1.zip
2a9924... 8. mars 2012, 11:27 (Etc/UTC) BL Metadata Services
8262a8... 8. mars 2012, 11:15 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object BNB_Basic_RDFXML.zip
068685... 8. mars 2012, 11:15 (Etc/UTC) BL Metadata Services
b6e6c6... 8. mars 2012, 11:03 (Etc/UTC) www.ckan.net REST API: Update object basicbnbrdfxml.zip
50e836... 8. mars 2012, 11:03 (Etc/UTC) BL Metadata Services
0cf28b... 8. mars 2012, 10:55 (Etc/UTC) BL Metadata Services
277bb8... 8. mars 2012, 10:54 (Etc/UTC) BL Metadata Services
704603... 8. mars 2012, 10:49 (Etc/UTC) BL Metadata Services