flyatlas

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde http://code.google.com/p/open-biomed/wiki/Flyatlas
Forfatter Jun Zhao
Vedlikeholdes av Jun Zhao
Last Updated 10. oktober 2013, 23:14
Opprettet 21. mars 2011, 19:50
flyatlas:Assay 975988
flyatlas:ProbeData 18769
flyatlas:Sample 27
link:open-biomed-flybase 15852
triples 14770954
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus