Other sites of environmental interest

Includes limits of areas of environmental interest such as nurseries, dog exercise areas, sites for temporary hunting ban and beautiful natural forests. Additional information is provided as supervisory authority and fauna data.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=104&Itemid=
Forfatter Ministry of Enviroment Energy & Climate Change (Greece)
Sist oppdatert 10. oktober 2013, 23:15 (Etc/UTC)
Opprettet 14. februar 2012, 18:41 (Etc/UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus