ReSIST MSc in Resilient Computing Curriculum (RKBExplorer)

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde http://curriculum.rkbexplorer.com
Forfatter Hugh Glaser
Sist oppdatert juli 30, 2016, 07:30 (UTC)
Opprettet august 23, 2010, 13:24 (UTC)
links:rkb-explorer-acm 31
links:rkb-explorer-citeseer 7
links:rkb-explorer-cordis 8
links:rkb-explorer-courseware 3
links:rkb-explorer-dblp 23
links:rkb-explorer-dotac 2
links:rkb-explorer-eprints 10
links:rkb-explorer-ieee 2
links:rkb-explorer-irit 6
links:rkb-explorer-kisti 1
links:rkb-explorer-laas 11
links:rkb-explorer-newcastle 3
links:rkb-explorer-nsf 1
links:rkb-explorer-oai 10
links:rkb-explorer-rae2001 4
links:rkb-explorer-southampton 1
links:rkb-explorer-wiki 35
namespace http://curriculum.rkbexplorer.com/id/
shortname ReSIST Curriculum (RKBExplorer)
triples 37789
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus