Versjon: 0fda7173-97ab-4ae6-a67e-468ba3b5e19f

Forfatter: www.ckan.net

Tidsstempel: 23. august 2012, 12:22 (Etc/UTC)

Loggmelding:

REST API: Update object LATEST - Analitico-2011.csv

Endringer

Datasett

Datasettets stikkord

Grupper