Versjon: 1a7fd74f-d998-4d5e-88cc-b1395a1cd7bf

Forfatter: OKFN

Tidsstempel: 15. desember 2011, 18:59 (Etc/UTC)

Loggmelding:

REST API: Create object 2006_agricultural_ecumene_census_division_boundary_file