Versjon: 1d0d4938-eb00-45c7-9ea2-fe0c9c232cd6

Forfatter: OKFN

Tidsstempel: 15. desember 2011, 19:09 (Etc/UTC)

Loggmelding:

REST API: Create object non-trimhydrographyview