Versjon: 259bd087-2370-400e-8add-2596247ee27d

Forfatter: www.ckan.net

Tidsstempel: 12. mai 2012, 18:23 (Etc/UTC)

Loggmelding:

REST API: Update object

Endringer

Datasett

Datasettets stikkord

Grupper