Versjon: 2fed312d-e1fa-4269-bea0-a56670b71aa8

Forfatter: www.ckan.net

Tidsstempel: mars 4, 2012, 22:00 (UTC)

Loggmelding:

REST API: Update object Consolidated data as CSV

Endringer

Datasett

Datasettets stikkord

Grupper