Versjon: 58a7b928-f660-498d-90ac-b026d9e4d956

Forfatter: www.ckan.net

Tidsstempel: mai 7, 2012, 15:46 (UTC)

Loggmelding:

REST API: Update object Tax Calculator

Endringer

Datasett

Datasettets stikkord

Grupper