Versjon: 5f289759-3f07-4026-ba16-6e656c248df8

Forfatter: www.ckan.net

Tidsstempel: 15. april 2012, 16:19 (Etc/UTC)

Loggmelding:

REST API: Update object

Endringer

Datasett

Datasettets stikkord

Grupper