Versjon: 6d49e1ef-9536-4f41-8c8d-e7e61bd85e75

Forfatter: www.ckan.net

Tidsstempel: april 22, 2012, 20:47 (UTC)

Loggmelding:

REST API: Update object API v1

Endringer

Datasett

Datasettets stikkord

Grupper