Versjon: 7e7fc68b-8097-4d95-9d68-45d0217c58c8

Forfatter: Anja Jentzsch

Tidsstempel: september 6, 2011, 15:31 (UTC)

Loggmelding:

REST API: Update object geowordnet

Endringer

Datasett

Datasettets stikkord

Grupper