Versjon: 92c5ea4a-d42b-483a-81b5-2989365b2ea2

Forfatter: OKFN

Tidsstempel: 17. januar 2012, 13:42 (Etc/UTC)

Loggmelding:

REST API: Update object nationaltopographicdatabasentdb

Endringer

Datasett

Datasettets stikkord

Grupper