Versjon: c9879dc2-b4f0-429c-ab77-aaa6448fb5e6

Forfatter: OKFN

Tidsstempel: 3. november 2011, 15:25 (Etc/UTC)

Loggmelding:

REST API: Update object country-gr

Endringer

Datasett

Datasettets stikkord

Grupper