Versjon: e38f76e2-b268-458c-9cfb-3ad3f425b910

Forfatter: www.ckan.net

Tidsstempel: 30. april 2012, 01:11 (Etc/UTC)

Loggmelding:

REST API: Update object Complete dataset (CSV)

Endringer

Datasett

Datasettets stikkord

Grupper