Wersja: 06f02141-a8aa-4495-836a-3fbf86de8850

Autor: www.ckan.net

Czas: June 29, 2012, 09:14 (Etc/UTC)

Wiadomość w logu:

REST API: Update object 2012-06-29T091419/config.ini

Zmiany

Zbiory danych

Tagi zbioru danych

Grupy